09

Crumble diameter 3 / 5 / 7 mm

Package Available o.5 kg

*Please contact sales for ordering products

อีกหนึ่งรสชาติของความอร่อยในรูปแบบของขนมทานเล่นหรือซีเรียลมาในรสชาติของ
ช็อคโกแลตกับวานิลลา จากส่วนผสมช๊อคโกที่คัดสรรมาจากทั่วทุกมุมโลกบรรจงลงบนผลิตภัณฑ์

แสนอร่อยของเรา

ซีเรียล

(ช็อคโกแลต / วานิลลา)