To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

เกี่ยวกับเรา

บริษัทฉอยชิวผลิตโคนไอศกรีมมายาวนานกว่า 35 ปี

บริษัท ฉอยชิว มีประสบการณ์ในการผลิตโคนไอศกรีมมายาวนานกว่า 35 ปี เราเป็นผู้ผลิตผลิตภัณท์โคนไอศกรีมที่มีคุณภาพมากที่สุดในประเทศไทย ทั้งเป็นที่ยอมรับ ทั้งในด้านคุณถาพ รับรองโดยมาตรฐานรัดับ นานาชาติ อาทิ เช่น GMP HACCP BRC เป็นต้น

ในระยะเริ่มต้นนั้นเราเป็นเพียงผู้ผลิตเครื่องจักรแปรรูปสินค้า จำพวกสบู่เภสัชภัณฑ์ และขนม ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานาน คุณสุริยะ ชนะธุรการนนท์ ประธานกรรมการบริษัท ฉอยชิวจำกัด เล็งเห็นโอกาสของตลาดโคนไอศครีมจึงเริ่มลงทุนเครื่องจักรผลิตขนมไอศกรีมโคนเป็นต้นมา ด้วยประสบการณ์ความเข้าใจตลาด และความต้องการของลูกค้า ทำให้สามารถผลิตสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเมืองไทยได้ดี