To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

เกี่ยวกับเรา

บริษัทฉอยชิวผลิตโคนไอศกรีมมายาวนานกว่า 35 ปี

บริษัท ฉอยชิว มีประสบการณ์ในการผลิตโคนไอศกรีมมายาวนานกว่า 35 ปี เราเป็นผู้ผลิตผลิตภัณท์โคนไอศกรีมที่มีคุณภาพมากที่สุดในประเทศไทย ทั้งเป็นที่ยอมรับ ทั้งในด้านคุณถาพ รับรองโดยมาตรฐานรัดับ นานาชาติ อาทิ เช่น GMP HACCP BRC เป็นต้น

ในระยะเริ่มต้นนั้นเราเป็นเพียงผู้ผลิตเครื่องจักรแปรรูปสินค้า จำพวกสบู่เภสัชภัณฑ์ และขนม ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานาน คุณสุริยะ ชนะธุรการนนท์ ประธานกรรมการบริษัท ฉอยชิวจำกัด เล็งเห็นโอกาสของตลาดโคนไอศครีมจึงเริ่มลงทุนเครื่องจักรผลิตขนมไอศกรีมโคนเป็นต้นมา ด้วยประสบการณ์ความเข้าใจตลาด และความต้องการของลูกค้า ทำให้สามารถผลิตสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเมืองไทยได้ดี