04

Height 48mm * width 24mm

Package Available in 6900 / 3500 / 1000 pcs

โคนไอศกรีม ขนาดจิ๋วกระทัดรัดที่สามารถนำมาตกแต่งหน้าตาขนมให้หน้ารับประทานมากยิ่งขึ้น

หรือนำมาเป็นภาชนะขนาดย่อมสำหรับขนม อาทิเช่นเมอแรงค์ มาการองหรอสามารถนำมาใส่

ไอศกรีมสกู๊ปเล็กก็ได้เช่นกัน

*Please contact sales for ordering products

โคนไอศกรีม

ขนาดจิ๋ว